BOGEN

 
 

Mens verdens opmærksomhed samlede sig om de desperate flugtforsøg over Berlinmuren, der fandt sted indtil dens fald i 1989, forsøgte tusinder af østtyske flygtninge en anden vej ud af diktaturet i DDR: over Østersøen, mod Danmarks sydligste kyster. 


I kajakker, synkefærdige joller, på surfbræt – sågar svømmende – satte næsten 6000 østtyskere livet på spil. Færre end 1000 mennesker klarede turen over. Langt de fleste endte i det fintmaskede, altomsluttende net af Stasi-agenter og hemmelige meddelere, mens andre blev standset på selve kyststrækningen af den massive menneskelige og teknologiske overvågning. Omkring 200 måtte betale med livet i forsøget på at skabe sig et nyt liv i Vesten.FLUGTRUTE: ØSTERSØEN er en række dokumentariske skæbnefortællinger fra den, i mere end én forstand, usynlige mur mellem DDR og Danmark. 

 

”Da Beate, Susanne, Christoph, deres mor og far havde været på vandet i flere timer, lå det eneste land, de kunne skimte, bag dem: Det DDR, de ikke længere ville, men som de kun langsomt fjernede sig fra.”

              
Fra kapitlet: Den Perfekte Familie

flugtrute østersøen journalist jesper clemmensen DDR kolde krig foredrag forfatter